Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 30 Sentyabr 2016 22:28

Masal nomo bə tolışə şəhri tarixi iyən mədəniyə muzey soxtə bəbe.

Masal nomo bə tolışə şəhri tarixi iyən mədəniyə muzey soxtə bəbe.

Masal nomo bə tolışə şəhri tarixi iyən mədəniyə muzey soxtə bəbe.

Masal şəhri mədəniyə erson idarə rəis cənab Kuhi votışe: ğəsdımon heste ım muzeydə ım şəhri zəminonku bekandə bə tarixiyə əsəron bə həmmə nışon bıdəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə