Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 02 Oktyabr 2016 23:54

Bə məhərrəmə manqi və beşe mınosibətiku tolış zıvonə məddahon iclos təşkil be.

Bə məhərrəmə manqi və beşe mınosibətiku tolış zıvonə məddahon iclos təşkil be.

Bə məhərrəmə manqi və beşe mınosibətiku tolış zıvonə məddahon iclos təşkil be.

Im iclos tolışə şəhrvandon iyən məddahon iştirak kardeədə və Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolışə ruhani hac ağa Məlaeki sıxanonədə dəvomış pəydo karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə