Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 23:45

İroni Ostoro boğonədə Vıiz(viz) çıne bino bə.

İroni Ostoro boğonədə Vıiz(viz) çıne bino bə.

İroni Ostoro boğonədə Vıiz(viz) çıne bino bə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ostoro şəhri di təsəttufati mudir Ostoro şəhri boğonədə 427 hektar səthədə vizi çıniyeku xəbəş do.

İrəc Şiyarkar votışe: jıqo hisob kardə bəy ki ha hektar boğiku 2 həzo 500 kilo viz bə dast bome və boğəvonon çəy həvateədə 42 milyardo 700 milyon riyal bə dast bəvan.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə