Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 08 Oktyabr 2016 23:20

Tulə ru tolışə bandonədə əzadariyə mərasim bərpo be.

Tulə ru tolışə bandonədə  əzadariyə mərasim bərpo be.

Tulə ru tolışə bandonədə  əzadariyə mərasim bərpo be.

Bə Məriyan Xəbər sayti xəbon əsosi bə Tulə Ru tolışə di ğədimə rəsmon əsosi Məhərrəmə manqi 1 minnə cumə rujədə  tolışə şəhrvandon bə Bustan sər Sifə Bırnə Haymer Hırə Şon Dəşt Şah Rəsuı Siyo huni dion əzadariyə dastəşon barde

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə