Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 10 Oktyabr 2016 15:58

Tolış(Həşpər) şəhrədə bə şəhidə polisonku yod karde mərasim bərpo be.

Tolış(Həşpər) şəhrədə bə şəhidə polisonku yod karde mərasim bərpo be.

Tolış(Həşpər) şəhrədə bə şəhidə polisonku yod karde mərasim bərpo be.

Ironi xubreqane rəhbəri məclisədə bə tolış zıvonə ruhani huccətul islam vəlmuslimin Əhməd Pərvayi həminə mərasimədə votışe: deşmen bə məmləkət zərbə jeyu həmmə curə fəaliyyət kardə və əmə bəpe şəhidon olqo ğərur doeədə nahaştəmon deşmenon notəmizə planon bə nəticə bırəson.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə