Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 04 Noyabr 2016 22:43

Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi Masal nomo bə tolışə şəhri 26 qılə şaqirdə şəhid iyən şəhidə şaqird Əbbas Nadəlipurı yod karde mərasim təşkil be.

Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi Masal nomo bə tolışə şəhri 26 qılə şaqirdə şəhid iyən şəhidə şaqird Əbbas Nadəlipurı yod karde mərasim təşkil be.

Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi Masal nomo bə tolışə şəhri 26 qılə şaqirdə şəhid iyən şəhidə şaqird Əbbas Nadəlipurı yod karde mərasim təşkil be.

Masal şəhri təhsil idarə rəis islamiyə erşad(hidayət) idarə rəis Masal şəhrədə bə sepahe pasdaran rəsmi şəxsiyyəton iyən şəhidon Nad Əlipur Cəlaliyan və Əlipurı ailəon həm huzurışon hest bı.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə