Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 06 Noyabr 2016 10:03

İroni Ostoro zəminiyə sərhəddiku di təsərrufati məhsulon ixracat kardeədə 69 milyon dollar valyuta bə məmləkət daxil bə.

İroni Ostoro zəminiyə sərhəddiku di təsərrufati məhsulon ixracat kardeədə 69 milyon dollar valyuta bə məmləkət daxil bə.

İroni Ostoro zəminiyə sərhəddiku di təsərrufati məhsulon ixracat kardeədə 69 milyon dollar valyuta bə məmləkət daxil bə.

Ostoro di təsərrufati idarə mudir bə telerədyo aqentəti votışe:ım miğdar valyuta 68 həzo ton di təsərrufati məhsolon ixracat kardeədə bə məmləkət daxil bə.

İrəc Şiyarkar ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ım miğdar di təsərrufati məhsulon bə Rusiyə Qurcistan Ukraina iyən Azərbaycan Respublika  ixracat bəy və əlavəş karde ixracat bə məhsulon tərəvəz(beməyon) zımsoni pamədor bodımcan yeralmə(bumə sef) qilos kivi tırşə limo iyən piyuziku iborət bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə