Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 23:56

Bə Qilan ostani ostandar cənab Nəcəfi votəyon əsosi İron İslam Respublika prezident de təciliyə holəti Rəşt Ənzəli Ostoro osınə ro soxteyu əmrış doə.

Bə Qilan ostani ostandar cənab Nəcəfi votəyon əsosi İron İslam Respublika prezident de təciliyə holəti Rəşt Ənzəli Ostoro osınə ro soxteyu əmrış doə.

Bə Qilan ostani ostandar cənab Nəcəfi votəyon əsosi İron İslam Respublika prezident de təciliyə holəti Rəşt Ənzəli Ostoro osınə ro soxteyu əmrış doə.

Prezident Ruhani bə ironi budcə təşkilati rəisi iyən ro və şəhr soxte vəziri əmrış doə ım xətti bə nəticə rosneyu lozim bə bərnaməon əncom bıdən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə