Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 10:52

Bə Qurcistani beynəlxalğə karate mısobiğə tolışə tojə perəsə cıvoni vıjniye

Bə Qurcistani beynəlxalğə karate mısobiğə tolışə tojə perəsə cıvoni vıjniye
İroni karate(şotoqan) milli komanda tolışə nomayəndə 42 kilo baxşədə Əbbas Mələkuti bə Qurcistanı beynəlxalğə musabığə şe.

İroni karate(şotoqan) milli komanda tolışə nomayəndə 42 kilo baxşədə Əbbas Mələkuti bə Qurcistanı beynəlxalğə musabığə şe.

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi şotoqan baxşədə ironi karate milli komanda tolışə uzv Əbbas Mələkuti

42 kiloədə bə meydon  bebəşe.

Qurcistanı beynəlxalğə musabığəon 25 qılə məmləkəti huzurədə təşkil bəbe.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə