Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 13 Noyabr 2016 11:05

Qobələqi perosne Tolış(Həşpər) şəhrədə

Qobələqi perosne Tolış(Həşpər) şəhrədə

Imsornə sori əvvəliku desbə ısət Tolış şəhri 30 həzo metr mərkəzədə 200 ton qobələq istihsal bə.

Imsornə sori əvvəliku desbə ısət Tolış şəhri 30 həzo metr mərkəzədə 200 ton qobələq istihsal bə.

Tolış şəhri di təsərrufati idarə mudir votışe: ım miğdar qobələqi foydə 12 milyard dollare.

Musəvi votışe:ım miğdar qobələq dəvardə sori muğayisədə 10 faiz ve bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə