Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 09:00

İroni islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr və Masal şəhron cəmaəti numayəndə cəmaəti səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə əsosə bərnaməonku qıleni zınəşe.

İroni islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr və Masal şəhron cəmaəti numayəndə cəmaəti səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə əsosə bərnaməonku qıleni zınəşe.

Məhmud Şəkəri Tolış şəhri səhiyyə mərkəzədə şəhrvandon səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə muhimmə bərnaməonku zınəşe.

İroni islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr və Masal şəhron cəmaəti numayəndə cəmaəti səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə əsosə bərnaməonku qıleni zınəşe.

bə Məriyan sayti elanon əsosi Məhmud Şəkəri zinə sıb tolış şəhri səhiyyə idarədə de tolış şəhri səhiyyə idarə rəisi doktor Huseyn Neməti iyən Tolış şəhri şəhid Nurani noxəşxonə(xəstəxanə) rəis doktor Əsğər Kərəmi vindımonış karde.

Məhmud Şəkəri ım vindımonədə Tolış şəhrədə səhiyyə baxşonədə təşkil bə fəaliyyəton iyən xıdmətonku təşəkkurış karde və şəhrvandon səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə muhimmə bərnaməonku qıleni zınəşe və tələbış karde ki  Tolış şəhri səhiyyə vəziyyəti navədə har qılə problem təciliyə holətədə həl bıbo.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə