Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 05 Dekabr 2016 10:04

Qıləy tolışə piyəmerdi coni 6 ruj bədiqə çı voəku peroxney

Qıləy tolışə piyəmerdi coni 6 ruj bədiqə çı voəku peroxney
Şandermani Ərsəloni diyədə qıləy piyəmerdi voə mıhosirədə mandey macəra

bə "Məryan"xəbə portali çı Masliku doə məlumati əsos,de "sıə ovşumi poə" cəmiyyəti koməki vositə qıləy piyəmerd ki,şəş ruj be coyli çı voə mıhosirədə mandəbe,nicotış pəyru karde.ım pyəmerdə ki,çı Şanderməni Ərsəloni diyədə jimon kardedəbe,bə ğoymə voə voye xoto şəş ruj yali və hiç qıləy hardəninə məhsulon nıbə holədə ıştə kədə çı voə mıhosirədə mandəbe ki,oxoyədə de "sıə ovşumi poə"cəmiyyəti koməqi çəy con çı voəku perəxe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə