Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 21:10

De çan qılə maif bə ailə Tolış şəhri fərmondori vindımon.

De çan qılə maif bə ailə Tolış şəhri fərmondori vindımon.
Maifon beynəlxalğə ruji mınosibətiku de çan qılə maifə uzvi bə ailə Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor vindımonış dəvoni.

Bə Məriyan xəbə sayti elanon əsosi Tolış şəhri fərmondor Əli Fətullahi  bə maifon xıdmət bırosnə idarə rəisi bə ico ə ailəonku ki maifışon heste iyən bə maifon xıdmət rusneyu bə idarə xıdmətonku bəhrə bardən nezico vindımonışon karde və nezico çəvon problemonəndə oşno bin.

Fətullahi ım vindımonədə votışe:ve çoke ki de səmimiyə əlağə jıqo ailəonədə və şoə ruhiyə icod kardeədə bəvonku tərəfdarəti bıkəmon.

Tolış şəhri fərmondor maifon yolə problemış çəvon bə ko və fəaliyyət məşğul beş zınə və əlavəş karde bə maifon ko iyən fəaliyyəton diğğət doe muhimmə məsələy ki bəpe bəy ciddiyə diğğət bıbo və bərobər çəvon ğıvvə iyən şərayeti əsosi əməl bıbo.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə