Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 21:32

Xəyə ko əncom bıdə tolışə şəhrvand ıştə zəminış vəğf karde

Xəyə ko əncom bıdə tolışə şəhrvand ıştə zəminış vəğf karde
Tolışə jen ımruj ıştə zəminış vəğf karde.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Tolış və Rizvanşəhrı vəğf idarə rəisi votışe:xanım Şokət Musəvi  Tolış şəhri Həviğ(Hevi) Nusrət Abadı Zumə mahlədə ıştə 700 metrə zəminış vəğf karde.

Huccətul islam Hamed Musəvi əlavəş karde: xəyrinə ko əncum bıdə tolışə şəhrvand ıştə zəminış məçiti soxteyu vəğfış kardə.

əv ım zəmini erjış 850 milyon riyal elanış karde.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə