Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 11:00

De Tolış şəhri cumə imomi sınniyə alimon səmimiyə vindımon

De Tolış şəhri cumə imomi sınniyə alimon səmimiyə vindımon

Bə Xıdo rəsol(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə nez be mınosibətiku Tolış(Həşpər) şəhri sınniyə ruhaniyon de ım şəhri cumə imomi vindımon iyən votımonışon dəvoni.

Bə Məriyan xəbə sayti elanon əsosi çəyo ki sınniyə bıvon rəbiul əvvələ manqi 12 minnə ruji və şiəyon ım manqi 17 minnə ruji həzrət Muhəmməd(s) bə dınyo omə ruj zındən ım 2 qılə əyyami fasilə ha sor vəhdət haftə nomo əziz qətə bedə.

tolışon həm  məmləkətdə vəhdəti əməliyə roədə  islami inğilabi bino bıkə yolə rəhbəri fikon domoədə hestin

sınni iyən şiə tolışon çandə sorone ki har qılə norohəti iyən problemiku kəno jimon dəvonedən.

Bə qıləy rəsmo adəti əsos  bə ım mubarəkə rujon və beşe mınosibəti tolışə sinniyə cumə imomon iyən alimony im şəhri cumə imomi dəftərxonədə dəy vindımon dəvonedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə