Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 23:13

Bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri etiraz kardeyu Ostoro ruhaniyə tələbəon etirazinə hərəkət

Bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri etiraz kardeyu Ostoro ruhaniyə tələbəon etirazinə hərəkət
İroni Ostoro sərhəddiyə şəhri ruhaniyə tələbəonku qıləy qrup bə Azərbaycan Respublika məmləkət sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri məhkum kardeyu etirazinə hərəkətışon təşkil karde.

Etiraz bıkə ruhaniyə tələbəon bımardo sionist rejim bımardo Amerkə şoarışon do və sionist rejimi təcavuz bıkə rejimi cinayətonku ıştə nifrətışon nışon do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə