Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 13:34

Tolışə varzışkar Əbbas Mələkuti dınyo karate(şotoqan) musabığədə 2 minnə vırəş bə dast varde.

Tolışə varzışkar Əbbas Mələkuti dınyo karate(şotoqan) musabığədə 2 minnə vırəş bə dast varde.
Tolışə tojə perəsə cıvon Əbbas Mələkuti ki bənə Qilan ostani nımoyəndə İron islam Respublika milli karate komanda uzv bə Qurcıstanı beynəlxalğə musabığə roş pəydo kardə be dınyo 2 minnə vırəş bə dast varde.

Tolışə tojə perəsə cıvon Əbbas Mələkuti ki bənə Qilan ostani nımoyəndə İron islam Respublika milli karate komanda uzv bə Qurcıstanı beynəlxalğə musabığə roş pəydo kardə be dınyo 2 minnə vırəş bə dast varde.

bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri karateist Əbbas Mələkuti 42 kiloədə ki bənə Qilan ostani nımayəndə İron İslam Respublika milli karate komanda tərkibədə bə Qurcıstanı beynəlxalğə musabığə roş pəydo kardə be əfğaniyə varzışkari vədə məğlub be bəpeştə dınyo 2 minnə vırəş qəte.

tolışə varzışkar Əbbas Mələkuti ıştə 1 minnə musabığədə 4-3 amerkəvıjə rəğibi vədə bə ğələbə nail omə 2 minnə musabığədə Ermənistani varzışkarış məğlub karde 3 minnə musabığədə 2-0 Korreya varzışkarış məğlub karde və nimə nəhaiyə musabığədə 6-3 Qurcistani varzışkarış məğlub karde və əqər Əfğanistanı varzışkari məğlub əkəy dınyo ğəhrəman əbi əmmom oxonə musabığədə 7-4 məğlub bedə və dınyoədə 2 minnə vırə bə dast vardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə