Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 13:34

Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars

Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars
Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə