Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 26 Dekabr 2016 14:31

Frans futbol:heyrət vardə ironıjon.

Frans futbol:heyrət vardə ironıjon.
Frans futboljurnali məlumatış doə ki,İroni milli fitbol komandə 2016-ə sori məğlub bıəni.

Milad idi astanədə Fransə fitbol jurnal,2016-ə sori bə mıxtəlifə konfederasiyədə bıə milli komandəon hənəkon nəticə ğeymətış doə.bə"Varzeshe se"sayti məlumati əsos,Kristiyano Ronaldo de 13 hənəkədə 13 qoli həmmə forvardonku bənave.və Prtuğaliyə milli komandə de 17 hənəki 42 qılə qol jıey,həmməysə barzə məğamədə ğərolış qətə.Beşlçika milli komandə de 15 hənəki 38 qol jıey dıminə və Amerkə milli komandə de 15 hənki 37 qoli seminə vırədə ğərolış qətə.çın jurnali hesobatədə oməki,fəğət 4 qılə milli fitbol komandə 2016-ə sori məğlub bıənin və çəvon dıqlə Asiyə ğitəkue iyən İroni millli fitbol komandə çəvonku qıləyniye.

Bu kateqoriyada daha ətraflı: « Pep Qvardiyola bə jurnaliston doə cəvob.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə