Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Çərşənbə, 03 Avqust 2016 09:42

De Səudiyyə dollan nifoği rabitə

De Səudiyyə dollan nifoği rabitə
İroni olempik və paraolempik varzışkoron mesaj: sulh, dustəti iyən bə ico jieye
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2016 14:06

Kəşmirədə demokratiyə fəryod

Kəşmirədə demokratiyə fəryod
Cəhbə Əl-Nusrə terroristiyə qrupi tojə olət və nom
Kibıriyə dızdon dast teleqramədə fəaliyət əkan cifədə
Cümə axşamı, 28 iyul 2016 10:35

De pokmonqo sistemi insonon bə nokəti qəte

De pokmonqo sistemi insonon bə nokəti qəte
Terroriston tərəfiku 12 sorə hırdəni qi bıriye vədə Beynəl-Xəlğə ictimayyəton tam jıey
İşid terroristiyə qrupi tərəfiku cinakətkaron iyən narkamanon cəzb kardey
Bazar ertəsi, 25 iyul 2016 13:13

Daeşi bo zəmini kurə koon oxonə həlli ro

Daeşi bo zəmini kurə koon oxonə həlli ro
Hindistani polisi vositə Kəşmiri mısılmonon kışte
Qlobal formədə terrorizmi mıborizə bardey
Şənbə, 23 iyul 2016 13:29

Amerkə polisi de siyuə puston due

Amerkə polisi de siyuə puston due
Sosiol şəbəkəonədə ğeyri-əxloği kommenton amil mıəyyən be
Bəhreyni hukuməti "Əlvifaği Cəmiyyəti" fəaliyyətış oqətışe
Çərşənbə axşamı, 19 iyul 2016 09:55

Ərdoğani dıvləti daxili problemon

Ərdoğani dıvləti daxili problemon
Çərşənbə axşamı, 19 iyul 2016 09:51

Fransə Terrorizmi kamyoni istehsol kardeyku bıə səhm

Fransə Terrorizmi kamyoni istehsol kardeyku bıə səhm
Çərşənbə axşamı, 19 iyul 2016 09:49

Ərdoğani bə hərbi peqordımoni nışon doə reaksiyə

Ərdoğani bə hərbi peqordımoni nışon doə reaksiyə
Bazar ertəsi, 18 iyul 2016 08:33

Turkiyə peqordlmon: həyği be ya nımoyışi?

Turkiyə peqordlmon: həyği be ya nımoyışi?
Bazar ertəsi, 18 iyul 2016 08:32

Daeş və Fransə Nisədə ğətle-am

Daeş və Fransə Nisədə ğətle-am
Bazar ertəsi, 18 iyul 2016 08:30

Fransəku terroriston dəvardey tranzitə ro

Fransəku Terroriston dəvardey tranzitə ro