Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Turkiyədə hərbiçiyon silohışon bə zəmin no
Tramp iyən klintoni vıjnemoni mıborizə
Turkiyədə hərbi peqardemoni nıqətışe
Turkiyədə hərbi peqardemoni nıqətışe
Ğeyzinə Amerkə polisi bə sıyoəpuston peşti zərbə jıey
Çərşənbə, 13 iyul 2016 14:12

Çı atomi mığovilə oxonə vəzyət

Çı atomi mığovilə oxonə vəzyət
Parisədə Mınofiğon de Səudiyyəvıjon bəico təşkil doə konfrans
İşid terroristiyə əməliyaton iyən cinayətonədə İraği məmləkəti kıştə bə kəson matəmədəy
Bəhreyndə məmləkətdə Şeyx İsa Ğasem şəhrvandəti həxi ləğ be.
İntifazə, sığiyən qullə ğıyom
Şənbə, 02 iyul 2016 14:20

Ağl iyən terrori pamuey

Ağl iyən terroro pamuey
Cümə axşamı, 30 June 2016 14:54

Ğudsi ruj

Ğudsi ruj
Cümə axşamı, 30 June 2016 14:52

Tırkiyədə terrorizmi hənək

Tırkiyədə terrorizmi hənək
Turkiyə Ğəzzə muhasirə oxo doe şərtiku bə domo nışte
Çərşənbə, 29 June 2016 16:24

Amerkə insonə həxon

Amerkə insonə həxon
Çərşənbə axşamı, 28 June 2016 13:43

Heyvonon muhafizəkə ıştə coniku dəvardey

Heyvonon muhafizəkə ıştə coniku dəvardey
Bazar ertəsi, 27 June 2016 15:01

Kameroni məcburi surətədə istefo doey

Kameroni məcburi surətədə istefo doey
Bazar ertəsi, 27 June 2016 12:49

İnqiltərə Avropə ittifoğiku beşey

İnqiltərə Avropə ittifoğiku beşey
Bazar, 26 June 2016 14:05

Avropə ibemon vole bedə

Avropə ibemon vole bedə
Radikalə hərəkəton qrup Tehrondə bə tələ eqnin