Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Şənbə, 28 May 2016 14:18

Amerkə casusiyə fəaliyyəton.

Amerkə casusiyə fəaliyyəton.
Cümə axşamı, 26 May 2016 12:14

DAEŞ-i zamin

Zamin mandə Daeş.
Obama Heroşimə ğətli-am də mardəkəson abidə vədə.
Bazar, 22 May 2016 14:03

Daeşi məşğuliyyəton

Daeşi məşğuliyyəton
Ərəbıstoni bəştə mığəvvəon dıl dəvaste
Çərşənbə axşamı, 17 May 2016 14:01

Tojə işkəncə nov

Tojə işkəncə nov
Bazar ertəsi, 16 May 2016 14:13

Pıə mislədə casusiyə bepilotə təyyorə

Pıə mislədə casusiyə bepilotə təyyorə
Bədbəxtə ruj seonist rejimi təsis bıe ruj sor qordemon
Çərşənbə, 11 May 2016 14:28

Bə arşiyə ğəlbon imdod rosniye

Bə arşiyə ğəlbon imdod rosniye
Çərşənbə axşamı, 10 May 2016 14:20

"Sıə ovşuməpoə" cəmiyyəti haftə

"Sıə ovşuməpoə" cəmiyyəti haftə
Hərəmi mıdofiyə əkəyon bə Hələbi sulhi ğıbon şin
Şənbə, 07 May 2016 14:24

Kitobi vadiyədə insonon nəvemon

Kitobi vadiyədə insonon nəvemon
Çərşənbə, 04 May 2016 14:01

Daeş bənə Səudiyyə rejimi mandə

Daeş bənə Səudiyyə rejimi mandə
Çərşənbə axşamı, 03 May 2016 09:25

Muəllımi haftə əziz qətey

Muəllımi haftə əziz qətey
Bazar, 01 May 2016 14:11

Muəllımi ruji əziz qətey

Muəllımi ruji əziz qətey
Pentaqon: Amerkə komandiron Suriyədə bə vəynə cəbhə şedənin
Çərşənbə, 27 Aprel 2016 14:11

Donald Tramp iyən Netanyahu

Donald Tramp iyən Netanyahu
İ.Ə. Əmirətiyon qəzeton çı Ərəbıstoni mufti əcib-ğəribə karikaturə
Cümə axşamı, 21 Aprel 2016 12:00

Pıon ruj

Pıon ruj
Çərşənbə axşamı, 19 Aprel 2016 14:02

Bekoyəti iyən sosiyal şəbəkəon sətasponey rovnəğ doey

Bekoyəti iyən sosiyal şəbəkəon sətasponey rovnəğ doey