Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Bazar ertəsi, 18 Aprel 2016 13:07

Turkiyə və seonist rejimi sulh mızokirəon

Turkiyə və seonist rejimi sulh mızokirəon
De Yəməni canq təşkil kardeyo ha manq Səudi-Ərəbıstuniyo milyardon dullar xarcış bə.
Çərşənbə, 13 Aprel 2016 14:16

Həyğiyə Daeş kiye

Həğiəiyə Daeş ki
Seonist rejim və Turkiyə sulh mızokirəonışon bərpo karde
Ərəbiyə kişvəronədə jenon baxşə
Cümə axşamı, 07 Aprel 2016 14:02

DAEŞi xiyolinə astuvəon

DAEŞi xiyolinə astuvəon
Çərşənbə, 06 Aprel 2016 09:01

DAEŞ icorə ya həvateyo

DAEŞ icorə ya həvateyo
Çərşənbə axşamı, 05 Aprel 2016 11:14

İroni rəketon foidə

İroni rəketon foidə
Bazar ertəsi, 04 Aprel 2016 14:26

Avropə astuvəon canq de İşidi artiston hınə

Avropə astuvəon canq de İşidi artiston hınə
Şənbə, 02 Aprel 2016 09:19

Nəvuzə idi senzəminə ruj

Nəvuzə idi senzəminə ruj
Cümə axşamı, 17 Mart 2016 10:07

Bə İroni ələyh Səudi-Yəhudi koalisiyə.

Bə İroni ələyh Səudi-Yəhudi koalisiyə.
Çərşənbə, 16 Mart 2016 11:22

Muasirə dınyo canq.

Muasirə dınyo canq.
Çərşənbə axşamı, 15 Mart 2016 09:36

Meymuni sor!

Meymuni sor!
Bazar ertəsi, 14 Mart 2016 10:59

Həyğiyə terrorist kiye?

Həyğiyə terrorist kiye?
Avropə bə canqiku vitə milləti vəy beşey.
Çərşənbə axşamı, 08 Mart 2016 11:37

Bə Terrorizmi mırdolə do ov doey.

Bə Trrorizmi mırdolə do ov doey.
Bazar ertəsi, 07 Mart 2016 09:05

11-Sentyabri səpqədə Donald Trampi şoferəti.

11-Sentyabri səpqədə Donald Trampi şoferəti.
Miyonə Şərği hırdənon bə dınyo omey.
Şənbə, 05 Mart 2016 10:05

Avropə İttifoği əsosə rol.

Avropə İttifoği əsosə rol.
Vəhabiyon de Seoniston həmrayəti yavə ağıbət.