Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 11:01

Tramp Amerkə 45- ə prezident be

Donald Tramp Amerkə prezident be əv Amerkə 45- ə prezidente
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 11:17

Amerkə vıjnemoni oxonə raund

Amerkə vıjnemoni oxonə raund Amerkə də vıjnemon bərpo bedə
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 10:25

Tramp ya Klinton?

Tramp ya Klinton?
Amerkə prezidentəti vıjnemoni astanədə
Vey çokə karikaturə: Amerkə məlum nıbə tale
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 10:51

Bə DAEŞ-i koməq kardey

Bə DAEŞ-i koməq kardey
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 08:26

DAEŞ-i çı Suriyəku bə Mosuli bıə tranzit

DAEŞ-i çı Suriyəku bə Mosuli bıə tranzit
Livani vıjnemonədə mığoviməti ğıvvon ğələbə
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 13:23

Tramp bə Klintoni rəseydə

Tramp bə Klintoni rəseydə
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 08:34

Respublikəçiyon Trampiku məyus bin

Respublikəçiyon Trampiku məyus bin
Vey çokə karikaturə: Ərəbıstoni Klintoni himoyə karde
Sipiyə kə 1996- əsori bə İroni ələyh bə sanksiyaon mıddəti dıroz kardey mane be
Ərəbıston ijən I.M.T-i insonə həxon şurə uzv be
Bə Tramp iyən Klintoni debati ayid vey çokə karikaturə
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2016 13:02

Tramp iyən Klinton

Tramp iyən Klinton
Bə Tramp iyən Klintoni debati ayid vey çokə karikaturə
Mosulədə DAEŞ-i rəğ-rişə bırniyero İraği milləti əzmkorəti
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 10:57

Mosul DAEŞ-i uzvonku təmiz be

Mosulədə Daeş-i uzvonku təmiz be
Ərəbıstoni saxtə şikilədə tənbih: yavə hırdən
Şənbə, 22 Oktyabr 2016 13:34

Donald Trampi zardə mu ji

Donald Trampi zardə mu ji