Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Cümə axşamı, 28 Yanvar 2016 12:38

Amerkə: Beynəl-Xəlğ aqenti rol çəmə dastədəy

Amerkə: Beynəl-Xəlğ aqenti rol çəmə dastədəy
Çərşənbə, 27 Yanvar 2016 14:01

Kavboy ya siyosətmədor?

Kavboy ya siyosətmədor?
Dınyo 8- keşvərədə movcud bıə 16300 qılə yaderni rəketon
Vaxti ki, İbıə milləton təşlilat fəğət çortkə eğande
Şənbə, 23 Yanvar 2016 08:27

Daeş İsrailış təhdid karde

Daeş İsrailış təhdid karde
Cümə, 22 Yanvar 2016 13:40

Obama ijən hiyləş karde

Obama ijən hiyləş karde
Cümə, 22 Yanvar 2016 08:30

Netanyahu əsəbi bıey

Netanyahu əsəbi bıey
Çərşənbə axşamı, 19 Yanvar 2016 09:39

Koka- Kolə Daeş

Koka- Kolə Daeş
Bazar ertəsi, 18 Yanvar 2016 14:11

Sanksiyon ləğv bıey

Sanksiyon ləğv bıey
Cümə axşamı, 14 Yanvar 2016 08:38

Ali-Səud boydəğ bədast

Ali-Səud boydəğ bədast
Çərşənbə, 13 Yanvar 2016 13:57

Obama ğədəğən bə silah həml karde

Obama ğədəğən bə silah həml karde
Bə İroni ələyh sanqsiyəon təşkil kardeyo Amerkə hərəkəton
Çərşənbə axşamı, 12 Yanvar 2016 14:15

Vaxti ov bəpe hərəkət bıkə

Vaxti ov bəpe hərəkət bıkə
Cümə axşamı, 07 Yanvar 2016 08:22

Ali-Səudi iştəni jıey

Ali-Səudi iştəni jıey
Çərşənbə axşamı, 05 Yanvar 2016 14:02

Nemerı Ərəbıstonədə ozodipiyə tijə şımşi

Nemerı Ərəbıstonədə ozodipiyə tijə şımşi
Çərşənbə axşamı, 05 Yanvar 2016 13:53

Ali-Səudi Hukuməti səbk

Ali-Səudi Hukuməti səbk
Bazar ertəsi, 04 Yanvar 2016 08:18

Ali-Səui iştəni jıey

Ali-Səui iştəni jıey
De İsrayili nokə bıə Ali-Səudi vositə Şeyx Nemeri edam
Ali-Səud rejimi Ərəbıstoni şiyə liderış edam karde
Bazar ertəsi, 28 Dekabr 2015 13:40

İşidi kokləon

İşidi kokləon