Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Bazar ertəsi, 28 Dekabr 2015 13:39

İŞİD Avropaədə tojə sori matəm bəkay

İŞİD Avropaədə tojə sori matəm bəkay
Cümə axşamı, 24 Dekabr 2015 08:28

Ərdoğani de nati otəşə hənək

Ərdoğani de nati otəşə hənək
Cümə axşamı, 24 Dekabr 2015 08:23

Opeki nati ğeyməti beji eqıniye

Opeki nati ğeyməti beji eqıniye
Çərşənbə axşamı, 22 Dekabr 2015 14:31

Niqeriyə şiəyon be əmonə formədə şəhid kardey

Niqeriyə şiəyon be əmonə formədə şəhid kardey
Niqeriyə "Boku-Həram" terroristə qrupi hədəf qətey əvəzi bə şiəyon həmlə karded
Amerkə çı Daeş-i nati ğaçağ kardeyku bəhrə bardedə
Cümə axşamı, 17 Dekabr 2015 14:01

Daeş-i tumi cəm kardey fəsl

Daeş-i tumi cəm kardey fəsl
"Kitayski Daeş" Daeş radikalə Çinıjon bəştə tərəf cəzb kardedə
Bə Turkiyə dıvləti nez bıə qəzet: İsrayil de Turkiyə məntəğə movzuon barədə bıə siyosəton yeksane
Qıləy Fransəvıjə komediyə artist holokasti inkor kardey xoto qətey be.
DAEŞ-i bə Turkiyə nat həvatey təsdığ kardə sənədon İroni ixtiyorədəy
Çərşənbə axşamı, 08 Dekabr 2015 12:45

Turkiyə de DAEŞ-i nati ticorəti mısibəton

Turkiyə de DAEŞ-i nati ticorəti mısibəton
Bazar ertəsi, 07 Dekabr 2015 13:05

DAEŞ-i nati nəğliyoti şirkət

DAEŞ-i nati nəğliyoti şirkət
Ərəbsati "Əl-Minar" kanali bərnoməonış bırniyeşe
İsrayili canqi vəziri bə Amerkə doə təklif
Nati siyoə vojorı həvatəkəs DAEŞ, hıryəkəs Turkiyə
Çərşənbə, 02 Dekabr 2015 09:00

Putini canqi fənd

Putini canqi fənd
Çərşənbə, 02 Dekabr 2015 08:49

Oland: Ərdoğan etımod kardəninə şərik ni

Oland: Ərdoğan etımod kardəninə şərik ni
Çərşənbə axşamı, 01 Dekabr 2015 08:59

Rusiyə de Turkiyə ıştə əloğəon bırniye

Rusiyə de Turkiyə ıştə əloğəon bırniye
Bazar, 29 Noyabr 2015 12:30

Obama- Daeşi-i şaqird

Obama- Daeşi-i şaqird