Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Turkiyə de DAEŞİ-i mıborizədə maneyəçəti
Turkiyə DAEŞİ-i çı Rusiyə həvo həmləon vədə himoyə karde
Cümə, 27 Noyabr 2015 17:09

Daeş çı nərkotikəku oko doydə

Daeş çı nərkotikəku oko doydə
Çərşənbə, 25 Noyabr 2015 10:50

Əmə tosə oxo səpoysəmon

Əmə tosə oxo səpoysəmon
İroni Şərğ iyən Ğərbədə dıqlə terroristə təşkiloti məhv kardey
Bazar ertəsi, 23 Noyabr 2015 09:50

Netanyahu dastqir kardey hıkm sadir be

Netanyahu dastqir kardey hıkm sadir be
Bazar ertəsi, 23 Noyabr 2015 09:49

Fransə təsir noə tablo icod karde

Fransə təsir noə tablo icod karde
Bazar, 22 Noyabr 2015 13:09

Daeş-i doy miyvə

Daeş-i doy miyvə
Cümə axşamı, 19 Noyabr 2015 08:10

Miyonə Şərği hadisəon və çı Daeş-i cinoyəton

Miyonə Şərği haddisəon və çı Daeş-i cinoyəton
Çərşənbə, 18 Noyabr 2015 11:16

Fıransə terroristə qrupon himoyə kardey oxo

Fıransə terroristə qrupon himoyə kardey oxo
Çərşənbə, 18 Noyabr 2015 10:46

Terroristə əməliyyat

Terroristə əməliyyat
Çərşənbə axşamı, 17 Noyabr 2015 14:01

Terrorizmi dəvardə vırə

Terrorizmi dəvardə vırə
Çərşənbə axşamı, 17 Noyabr 2015 08:17

İrğçiyə reaksiyə İrağiku tosə Fransə

İrğçiyə reaksiyə İrağiku tosə Fransə
Bazar ertəsi, 16 Noyabr 2015 13:51

Xuni konsert və daeşi-vəhşət

Xuni konsert və daeşi-vəhşət
Bazar ertəsi, 16 Noyabr 2015 08:25

Daeş-i şımşi fransə xırtə jıyədə

Daeş-i şımşi fransə xırtə jıyədə
Bazar, 15 Noyabr 2015 13:21

Fransədə 11- sentyabr

Fransədə 11- sentyabr
Amerkə qıləy yolə rəsmi şəxsi çəmə de Səudiyyəvıjon tərzı-təfkkur iye
Çərşənbə, 11 Noyabr 2015 08:10

Ali- Səudi barədə vey yolə karikaturə festival

Ali- Səudi barədə vey yolə karikaturə festival
Çərşənbə axşamı, 10 Noyabr 2015 08:04

Ərdoğani sə-bejiyə han

Ərdoğani sə-bejiyə han
Bazar ertəsi, 09 Noyabr 2015 12:41

Yəmənədə kıştə bıə İ.Ə.Ə-İ hərbiçiyon

Yəmənədə kıştə bıə İ.Ə.Ə-İ hərbiçiyon