Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
İraği ləşkər Musuli çı Daeş-iku pok kardedə
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 12:59

Amerkə prezidenti vıjnemon

Amerkə prezidenti vıjnemon
Nobeli ədəbiyyoti mıkofoti bə qıləy musiğişınosi doey
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 08:26

Donald Trampi sıxanon məntığ

Donald Trampi sıxanon məntığ
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 08:22

Ərəbıstoni bə Yəməni berəhmə həmlə

Ərəbıstoni bə Yəməni berəhmə həmlə
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2016 09:20

Tramp iyən Klintoni mıştərəkə rəğ-rişə

Tramp iyən Klintoni mıştərəkə rəğ-rişə
Ərəbıstoni ıştə şəhrvandon bə İron şıeyış ğədəğən karde
Cümə axşamı, 13 Oktyabr 2016 13:00

Amerkə polison bə sıyuə puston qullə ğandey

Amerkə polison bə sıyuə puston qullə ğandey
Səudiyyə rejim Yəmənədə cinoyəton de Amerkə bombəon vositə kardedə
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 12:34

Suriyədə oxoş nıbə canq

Suriyədə oxoş nıbə canq
S.İ.A Təşkiliti çı yahoo yolonku casusəti kardey
Bazar, 09 Oktyabr 2016 10:23

Daeş-i tarixi ləşkər

Daeşi Tarixi ləşkər
Şənbə, 08 Oktyabr 2016 11:58

Quterres I.M.T-İ tojə sər katib be

Quterres I.M.T-İ tojə sər katib be
Amerkə dıvləti yahoo emaylonku casusəti karde
Cümə axşamı, 06 Oktyabr 2016 10:33

Vey çokə karikaturə

Vey çokə karikaturə
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 09:45

İroni futsal dınyo seminə qılə be

İroni futsal dınyo seminə qılə be
Ərəbıstoni de Amerkə silohon məntəğədə canq kardey
Avropə bo emiqranton daxil bıey mane bıey barədə vey çokə karikaturə
Avropə bo emiqranton daxil bıey mane bıey barədə vey çokə karikaturə
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 14:21

Canqi hırdənon vey çokə karikaturə

Canqi hırdənon vey çokə karikaturə