Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Şənbə, 06 Sentyabr 2014 12:25

Amerkə və israili Misrədə patə çiyon.

Amerkə və israili Misrədə patə çiyon.
İŞİD terroristiyə qırup Corcı Boşi fikun nəticəy.
Çərşənbə, 03 Sentyabr 2014 14:16

Ğəzzədə 130000 nəfəri avərə bey.

Ğəzzədə 130000 nəfəri avərə bey.
Çərşənbə axşamı, 02 Sentyabr 2014 14:18

İstikboriyə dınyo de islami bıə deşmınəti.

İstikboriyə dınyo de islami bıə deşmınəti.
Bazar, 31 Avqust 2014 12:12

Odəm kıştə Netanyahu

Odəm kıştə Netanyahu
Sionist rejimi və Amerkə  bə məhv be tərəf şedən
Ğəzzədə ibə milləton təşkilati himoyə kardə tədbiron.
Çərşənbə axşamı, 26 Avqust 2014 10:21

çı İsraili dasti zuon viinde?

çı İsraili dasti zuon viinde?
Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 13:04

İstikbari notəmizə siyasət.

İstikbare notəmizə siyasət.
İŞİD terroristiyə qrup bəji bəji çansa qlə hırdənış dəkande
Çərşənbə axşamı, 12 Avqust 2014 14:42

çı hırdənon ğətlğah bıə Ğəzzə

çı hırdənon ğətlğah bıə Ğəzzə
Ğəzzə təhlukədə çı Netanyahu ğiriftorçəti
Page 32 of 32