Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Ailə kişvər iyən islamiyə ijtimayyəti binuvrəy
Cümə axşamı, 01 Sentyabr 2016 11:37

Kutləviyə ğəbon çı Daeşi vardə ərməğon

Kutləviyə ğəbon çı Daeşi vardə ərməğon
Fələstınə məntəğəonədə yəhudiyə kə-bə soxtey
Fələstınə məntəğəonədə yəhudiyə kə-bə soxtey
Qıləy Suriyəvıjə hırdəni məzlumiyyəti nımoyiş
Fərzəndon bə kə ruşnə baxş kardə çoon, ıştə kəon nuranikəmon
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 12:20

Yəməni səpe Ərəbıstoni bombəon soğnə

Yəməni səpe Ərəbıstoni bomnəon soğnə
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 12:11

Suriyə hırdənon məzlumiyyəti nımoyiş

Suriyə hırdənon məzlumiyyəti nımoyiş
Cümə axşamı, 18 Avqust 2016 13:45

Ha ruj 8- qılə narkomani mardey

Ha ruj 8- qılə narkomani mardey
Bazar ertəsi, 15 Avqust 2016 13:04

Daeş Amerkədə huzurış heste

Daeş Amerkədə huzurış heste
Bazar, 14 Avqust 2016 14:09

2016- sori Rio rəğabəton

2016- sori Rio rəğabəton
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 14:45

2016- əsori tovostoni stajış nıbə qami rekord

2016- əsori tovostoni stajışnıbə qami rekord
Çərşənbə, 10 Avqust 2016 14:17

Umri kırt kardə maşin

Umri kırt kardə maşin
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 14:16

Donald Tramp beməxə milyarder

Donald Tramı beməxə milyarder
Bazar ertəsi, 08 Avqust 2016 09:38

Ğələmi ziyodə bar vardə do

Ğələmi ziyodə bar vardə do
Riyo olempik hənəkonədə medalon bə dast vardey sezon
qıləy Fələstınıjə hırdəniku seonist rejimi əskəri dızdəti
Şənbə, 06 Avqust 2016 13:00

Mordad manqi 17 jurnaliston ruj

Mordad manqi 17 jurnaliston ruj
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 13:27

Tramp bo Amerkə Respublikə çiyon sə bəlo

Tramp bo Amerkə Respublikə çiyon sə bəlo
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 13:26

Donald Tramp və çı ğərbi canqtələbə rəftoron

Donald Tramp və çı ğərbi canqtələbə rəftoron