Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 21:05

İroni həc və ziyorət təşkilati rəisi votışe:bə iraği şimal Samerra şəhr ironıjə zairon səfər karde ğədəğən bə.

İroni həc və ziyorət təşkilati rəisi votışe:bə iraği şimal Samerra şəhr ironıjə zairon səfər karde ğədəğən bə.

İroni həc və ziyorət təşkilati rəisi votışe:bə iraği şimal Samerra şəhr ironıjə zairon səfər karde ğədəğən bə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Səid Ohədi de ironi TV 1 minnə kanali saat 21 xəbə baxşədə elanış karde zinə Samerra şəhrədə 2 qılə terroristiyə əməliyati bəpeştə ki bə 100 qılə ironıjə zairi şəhodət və yarəjə be bois bə ım ğərol təşkil bə.

Ohədi əlavəş karde ım 2 qılə terroristiyə əməliyati yarəjəon de 4 qılə vertəliyoti bə Bəğdad və Kazimeynı noxəşxonə ovoştıniyə bedən və hal hazırədə 58 qılə ironıjə zaironku ım noxəşxonədən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə