Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 04 Dekabr 2016 14:28

Ruhani:Amerkə konqresi hərəkət atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv kardeye.

Ruhani:Amerkə konqresi hərəkət atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv kardeye.

İron İslam Respublika prezidenti votışe:İron İslam Respublika həmmə har qılə bəd əhdi sistə hərəkəti iyən atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon əncom doeyu təşkil bə təvafuği bə domo eğande ya ləğv karde vədə ve ciddi hərəkət bəkamon.

Prezident Ruhani ımruj bə məclisi nımoyəndon omə sori budcə layihə təğdim karde mərasimədə islamiyə şura məclisədə işarəş karde iron heç vaxti atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv bıkə tərəf ni və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde İron ım təvafuği ləğv karde vədə qıləy çokə cəvob bədoy.çunki Amerkə kanqıresi tojə ğanon atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv karde bə hisob omedə.

president Ruhani atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon əncom doeyu təşkil bə təvafuğış 2 tərəfi səbarzətiş zınə və əlavəş karde iron beynəlxalğə səthədə əlağon ve karde ıştə həx zındəy və ım cəhətdə heç qılə məmləkətiku icazə nibəstəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə