Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 10:26

Amerkə terarizmi bə dınyo ixracat kardə.

Amerkə terarizmi bə dınyo ixracat kardə.
Beynəlxalğə koonədə İroni islamiyə şura məclisi rəisi məsləhətçi İşid terroristiyə qrup iyən de terarizm Amerkə mubarizə barde idda barədə işarəş karde və votışe:Amerkə və bəzi məmləkəton ne ım ki terarizmi inkişaf və ixracati vəy qətedə nin bəlkə əy ixracat həm kardən.

Bə İRNA xəbon əsosi beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura rəisi məxsusə məsləhətçi Huseyn Əmirəbdullahiyan zinə şanqo tehronədə Suriyə koonədə de Holləndiya xarici koon vəzorətxonə məxsusə nımoyəndə vindımonədə  Suriyə bohran iyənterarizmi problem həl karde barədə bə məmləkəton roli işarəş karde və ım məsələdə  holləndiya dustə fəaliyyətonış bə tərifat loyiğış zınə.

Hhseyn Əmirəbdullahiyan ıştə sıxanon dəvomədə bə terroriston bəzi məmləkəton mali iyən hərbiyə koməkonku işarəş karde və əlavəş karde ki jıqo koməkon dəvom bə terroriston ruhiyə qəte bois bə və əqər de terarizmi ciddiyə holətədə mubarizə nıbo dınyo heç vırə əmn nibəbe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə