Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 14:18

Şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku səbəsəloməti

Şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku səbəsəloməti
Imruj 5 şanbə hicri ğəməri 1438 nə sori rəbiol əvvələ manqi 8 nə ruj bərobər de 2016 minnə sori dekabri 8 imomət və vilayəti osmoni 11 minnə ruşnə həzrət imom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti sorqardımone.

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiol əvvələ manqi 8 nə ruji Xıdo rəsul (s) avlodonku qıleni həzrət imom Həsən Əskəri(ə) iraği şimal Samerra şəhrədə bə şəhodət rəsedə.

imom Həsəne Əskəri(ə) əzizə dədə  Xıdo rəsul(s) avlodonku qıleni həzrət imom Hadi(ə) və çəy inə qıləy alim iyən fəzilətinə xanım bı.

imom Həsən Əskəri (ə) ıştə əzizə dədə şəhodəti bəpeştə mıslmonon rəhbərətiş bə qi qəte.

ım yolə imom ıştə elm və donoəti məktəbədə fəzilətinə alimonış perosni.

Tolışi rədyo tərəfiku bə həmmə dindaron səbəsəloməti dodəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə