Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 09:48

Məntəğədə İnqiltərə ixtilaf təşkil bıkə siyasəton dəvomi vədə Burucerdi xəbərdarəti.Məntəğədə İnqiltərə ixtilaf təşkil bıkə siyasəton dəvomi vədə Burucerdi xəbərdarəti.
İroni islamiyə şura məclisədə milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəis Əlaəddin Burucerdi Nezə şərğ məntəğədə İnqiltərə ixtilaf təşkil bıkə siyasəton dəvomi vədə xəbərdarətiş do.

İroni məclisədə milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəis Bəhreynı Manamə şəhrədə Fars deyo həmkariyə şura iclosədə(dekabri 4 nə ruji) İnqiltərə 1 minnə vəziri bə ironi zid jə sıxanon vədə reaksiyaş nışon do və votışe:ım təfriğə təşkil bıkə sıxanon ironi həğiğətiku bə kənoy.

İnqiltərə 1 minnə vəzir Bəhreynı Manamə şəhrədə Fars deyo həmkariyə şura yolon 37 nə iclosədə Fars deyo məntəğədə ironış xəto hisobış varde və votışe:London Fars deyo həmkariyə şuraədə dıştə şərikon həmkarəti kardeyu ironi xətoon vədə mandeyo hozzıy.

Burucerdi işarəş karde ki İnqiltərə 1 minnə vəziri sıxanon səfiri hədəndə 2 qılə məmləkəti əlağonədə heç qıləy bərobərətış ni ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ki əqər İnqiltərə bıpiyoşe İron İslam Respublika vədə ım siyasəton dəvom bıdə islamiyə şura məclis ijən əlağon kam kardeyu əməl bəkay.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə