Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 15:48

Vəhdət haftə dəme iyən xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji sorqardımoni mınosibətiku təbrik.

Vəhdət haftə dəme iyən xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji sorqardımoni mınosibətiku təbrik.
imruj rəbiul əvvələ manqi 12 dekabri 12 nə ruj bə bəzi rivayəton əsosi həzrət Muhəmməd(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə bino bə ruje.

Sınniyon rəbiul əvvələ manqi 12 minnə ruji və şiəyon ım manqi 17 minnə ruji Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji sorqardımon zındən.

ironi islamiyə respublika bino əkə mərhum həzrət imom Xomeyni ki ıştən islam dınyoədə vəhdəti nido doəkəsonku be çı məsələku vəhdət və islamiyə qrupon bə iyandı nez kardeyu istifadəş karde və ım 2 qılə tarixi miyonədə bə fasilə yəni rəbiul əvvələ manqi 12 desbə 17 nə rujış vəhdət haftə nomış no.

ım haftə qıləy çokə fursəte ta islam dınyoədə vəhdət və dılon bə iyandı nez karde zərurət məxsusən ım zəmonədə ki  fitnəqərə hərəkəton ve bən diğğət mərkəzdə ğəror bıqəto.

İron İslam Respublika tolışi rədyo tərəfiku ım mubarəkə ruji bə həmmə mıslmonon məxsusən tolışə dindaron təbrik votdəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə