Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 17 Dekabr 2016 09:44

Xıdo rəsul(s) iyən imom Cəfər Sadığ(ə) milad ruji mınosibətiku təbrik

Xıdo rəsul(s) iyən imom Cəfər Sadığ(ə) milad ruji mınosibətiku təbrik
ımruj şanbə hicri ğəməri 1438 rəbiul əvvələ manqi 17 bərobər de miladiyə sori 2016 dekabri 17 minnə ruj həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) iyən imomət və vilayəti 6 nə ruşnə həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) bə dınyo omə ruje.

Xıdo rəsuı(s) və imom Cəfər Sadığ(ə) milad sorqardımonədə məxsusə bərnamon əcumlədə alimony sıxan karde iyən məçiton təkiyəon əcumlədə ironi şimal şərğ Məşhəd şəhrədə dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət imom Rıza(ə) pokə hərəmədə əhle beyt (ə) zakiron mədihəşon hande.

bə sınnion  tarixi əsosi rəbiul əvvələ manqi 12 və bə şiəyon tarixi əsosi rəbiul əvvələ manqi 17 minnə ruj Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruje.de İron İslam Respublika bino əkə mərhum həzrət imom Xomeyni tədbiri əsosi rəbiul əvvələ manqi 12 desbə 17 minnə ruj vəhdət haftə nom noə be.

İron İslam Respublika telerədyo tərəfiku Həzrət Myhəmməd(s) iyən Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku bə həmmə mıslmonon dınyoədə ozodi tələb kardə kəson məxsusən tolışə həmzıvonon təbrik votdəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə