Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 15:55

İron turkiyədə məmləkətdə bə Rusiyə səfiri terrorış məhkum karde.

İron turkiyədə məmləkətdə bə Rusiyə səfiri terrorış məhkum karde.
İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot turkiyədə bə Rusiyə səfiri terrorış de şiddəti məhkumış karde.

Bə İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasim Rusiyə devlət millət iyən çı məmləkəti yolə diplamati ailə norohətiədə ıştənış şərik zınə  və ım no təmizə hərəkətış vəhşiyə hərəkətış zınə və votışe:ım cinayətkarə əməl bimiku hikayət kardə ki bə radikal iyən tındə cəriyanon vabəstə bə terroriston bə beynəlxalğə məsəlon ğanonon iyən həxon heç qılə baxşon bovəşon ni və məmləkəton miyonədə ixtilaf icod kardeyu iyən nakonəsə ve məntəğə no orom kardeyu bə har qılə vəhşiyə hərəkəti dast ğandən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə