Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 22 Dekabr 2016 13:22

İron və Ğəzaxıston miyonədə 5 qılə həmkariyə sənəd imza be.

İron və Ğəzaxıston miyonədə 5 qılə həmkariyə sənəd imza be.
İron İslam Respublika prezidenti bə Ğəzaxıston təşkil doə səfərədə 2 qılə məmləkəti miyonədə 5 qılə həmkariyə sənəd imza be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi ım sənədon mol həyvoni ğərəntinə kaspi deyoədə kəştion şe ome karde ko və fəaliyyət turizm iyən ironı mərkəziyə bank və Ğəzaxıstonı milliyə banki miyonədə həmkarəti karde ticariyə fəaliyyəton rohət kardeyu imza bə.

president Həsən Ruhani zinə şanqo Ermənistanı səfəri bə oxo rəse bəpeştə bə Astanə daxil be və ımruj sıb Ğəzaxıstanı president Nur Sultan Nəzərbayof rəsmiyə holətədə çəyku istiğbalış karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə