Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 23 Dekabr 2016 11:59

İnsoniyə ictimaiyyəti bə iyandı nez kardeyu islam dini ğıvvə iyən şərayet

İnsoniyə ictimaiyyəti bə iyandı nez kardeyu islam dini ğıvvə iyən şərayet
İslamiyə məzhəbon bə iyandı nez kardeyu beynəlxalğə mərkəzi rəisi votışe: ğəyrəz islam heç qılə ro məzhəb ideyya iyən rəs və adət insoniyə ictimaiyyəti İ larde ğıvvəş ni.

Bə İRNA xəbon əsosi  Ayətullah Muhsen Əraki zinə şanqo Ğom şəhrədə mıslmonon miyonədə bə vəhdəti əhəmmiyyət işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde bə Xıdo rəsul(s) ailə eşğ iyən ehtıron islamiyə omməti miyonədə vəhdəti təşkil be əsosə məsələy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə