Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:22

Bə Yaponiya ironi nati ixracat rost bə

Bə Yaponiya ironi nati ixracat rost bə
Bə Yaponiya ironi nati ixracat oktiyabrə manqədə ha ruj bə 220 həzo barel rəsə.

Bə ironi nat vəzorətxonə elanon əsosi bə Yaponiya ironi ixracat bıkə nat 50 həzo barel ve bəy və bə Yaponiya ironi ixracat kardə xamə nat 1 minnə kərəyu oktiyabrə manədə təğribən bə 220 həzo barel rəsə.

bə ım xəbon əsosi İron Səudiyyə Ərəbıston Ərəbon İ bə Əmirəti iyən Ğərətı bəpeştə Yaponiya məmləkəti xamə nati muhimmə təmin bıkə məmləkət bə hisob omedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə