Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2016 10:02

Həmkarətion inkişaf doeyu İron və Azərbaycan Respublika iradə

Həmkarətion inkişaf doeyu İron və Azərbaycan Respublika iradə
İron İslam Respublika rabitə və texnoloqiya vəziri votışe: İron və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson iradə mıxtəlif baxşonədə əcumlədə ixtisadiyə baxşonədə həmkarətion inkişaf doey.

İroni rabitə və texnoloqiya vəzir Məhmud Vaezi zinə əsrə vaxti İron və Azərbaycan Respublika ixtisadiyə həmkarəti kamisiya 11 minnə iclosədə iştirak kardeyu bə Boku daxil bə vaxti de İRNA təşkil doə mısohibədə votışe: 2 qılə məmləkəti mıştərəkə ixtisadiyə kamisiya fəaliyyət məxsusə əhəmmiyyətış heste.

İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə ixtisadiyə kamisiya 11 minnə iclos ımruj 3 şanbə Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə bərpo bəbe.

İron və Azərbaycan Respublika ixtisadiyə həmkarəti mıştərəkə kamisiya ironıjə rəisi əlavəş karde ım kamisiya 11 minnə iclosədə ğərolon icra karde roon barədə muzakirə təşkil bəbe.

ironi rabitə və texnoloqiya vəzir bə Tehron bə Boku təvafuğon ixtisadi mıştərəkə planon icra karde barədə işarəş karde və votışe:bəzi çı planonku bə nəticə rəsən və ım səfərədə coqlə planon əcumlədə Boku şəhrədə dəmon soxte mıştərəkə mərkəzi soxte iyən Azərbaycan Respublika Neftəçolə şəhri sənaye xiyabanədə maşini soxte fabrikə bə nəticə rosne barədə muzakirə dəbəvay.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə