Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 19 Avqust 2016 14:03

İroni mığəddəsə mudafiyə devranədə de Masal şəhri 2 qılə azadə çı şəhri fərmondori vindımon karde bərnamə

İroni mığəddəsə mudafiyə devranədə de Masal şəhri 2 qılə azadə çı şəhri fərmondori vindımon karde bərnamə

İroni mığəddəsə mudafiyə devranədə de Masal şəhri 2 qılə azadə çı şəhri fərmondori vindımon karde bərnamə

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə