Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 27 Avqust 2016 14:38

Devlət haftə mınosibətiku Masal nomo tolışə şəhrədə ovonə bıkə planon həxədə

Devlət haftə mınosibətiku Masal nomo tolışə şəhrədə ovonə bıkə planon həxədə

Devlət haftə mınosibətiku Masal nomo tolışə şəhrədə ovonə bıkə planon həxədə

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə