Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 21 Dekabr 2016 14:05

Vəhdətı mubarəkə haftədə 50 qıləsə ve kərimə ğıroni novraniyə iclos Tolış(Həşpər) şəhri sınni iyən şiə məçitonədə bərpo be.

Vəhdətı mubarəkə haftədə 50 qıləsə ve kərimə ğıroni novraniyə iclos Tolış(Həşpər) şəhri sınni iyən şiə məçitonədə bərpo be.

Vəhdətı mubarəkə haftədə 50 qıləsə ve kərimə ğıroni novraniyə iclos Tolış(Həşpər) şəhri sınni iyən şiə məçitonədə bərpo be.

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə