Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Çərşənbə, 21 Sentyabr 2016 14:11

Az.R iğtisadiyyatədə ticari devriyyə 25% kam bıə

Az.R iğtisadiyyatədə ticari devriyyə 25% kam bıə
Məmləkətədə bə taxıl istehsali dair saxtə rəğəmon səbəb çiçe
Ğərb Az.R -ədə bəşəri hüğuğon vəziyyətiku xeyli norohəte.
Tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab Babapur devlət haftə mınosibətiku ım şəhrədə təşkil bə planonku məlumat dodə
Ğədir Xom  macira tolış şəhri 2 qılə məıntəğədə  de hınə sohbon həmkarəti icra bəbe
İmamət və viyalətı mubarəkə 10 rujə əyyami həxədə tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab muhəndes Vanəvayi sıxanon
De Qilan ostani islamiyə təbliğat idarə rəis tolışə sınniyə ruhaniyon vindımon
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 17:32

"Milli Şura" mitinq dəvunişe

"Milli Şura" mitinq dəvunişe
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 16:58

Cəhanqir Haciyevi məhkəmə çiçon bə oşko bekardedə

Cəhanqir Haciyevi məhkəmə çiçon bə oşko bekardedə
Gərbi siyasətmədaron Az.R hokuməti antidemokratik hərəkətonku norozin
Çərşənbə, 14 Sentyabr 2016 12:47

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən
İslam partiya sehhətiku niqəranəti
Az.R-ədə ərzaği ğəyməti boho be səbəb çiçe
De Yaponiya həmkarəti Azərbaycan Respublikaədə dəmon soxte mərkəz oj bəbe
Yekatirinburqi 14 məsum diniyə təşkilati sərdar Emin Qənciyev iyən tolışi mədəniyə muxtariyəti sədr Elşən Huseynoviku Zahirəddinə boli hozzı kardə mısohibə həc mərasimi barədə islami inğilabi yolə rəhbəri doə mesaji barədə
Azərbaycan Respublikaədə diniyə şuaron ğədəğən karde
Mina faciə sorqardımon iyən həc mərasimədə Ale Səud rejimi bə İronı hocion mane be xoto hozzı bə reportaj
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 14:52

Bokuədə 42-minə Ümumdınyo Şahmatə Olimpiada dəvardedə

Bokuədə 42-minə Ümumdınyo Şahmatə Olimpiada dəvardedə
Əzizə zihəccə manq iyən həc mərasimi vədə bə ironi zid Səudi Ərəbestani no təmizə siyasəton həxədə Ostoro islamiyə şura uzv Paşa Səmapurı sıxanon
Azərbaycan Respublikaədə bə ironıjə məşğçionku Muhsen Pakainı təşəkkur