Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2016 14:23

İ qılə məktəbədə 5-minnə intihar

İ qılə məktəbədə 5-minnə intihar
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2016 14:15

Qilan ostanədə ğəfəsdə moy perosne

Qilan ostanədə ğəfəsdə moy perosne
Bazar ertəsi, 15 Avqust 2016 14:30

Hokumət devləti büdcə de kom roy pur kardedə

Hokumət devləti büdcə de kom roy pur kardedə
Həzrət imom Rıza(ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis hac ağa Məlaeki sıxanon
Hokumət devləti büdcə de kom roy pur kardedə  
Həzrət imom Rıza(ə) pokə hərəmi xıdmət əkon Masal nomo bə tolışə şəhri əhali mehmonin avqostə manqi 12-ə bərnamə
Nezə şərğədə sellolozi yolə mərkəz Rəşt şəhrədə bə bəhrə rəsə
Çərşənbə, 10 Avqust 2016 14:46

Tolışə cıvoni ğəhrəmanəti

Tolışə cıvoni ğəhrəmanəti
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 14:56

Qilan ostanədə həmzıvonə tolışon ıştə bırzi devedən

Qilan ostanədə həmzıvonə tolışon ıştə bırzi devedən
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 14:24

Prezidenton 3 tərəfinə vindemon

Prezidenton 3 tərəfinə vindemon
Rəşt-Ostoro osınə ro soxte barədə ironi rabitə və texnoloqiya vəziri sıxanon
De Nardaran hadison əlağədar məhkəmə prosesi dəvom
Bə Tale Bağırzadə və çəy həm məsləkon zid Azərbaycan Respublika məhkəmə təziğon
Cümə, 05 Avqust 2016 15:52

Ostoro-Ostoro osınə ro plan bino be

Ostoro-Ostoro osınə ro plan bino be
Ğərəbaği poblemi həm kardeyu Avropa həmkari və əmniyyət təşkilati nomayəndon muzakiron dəvom
Riyo deJaneyro hənəkonədə Azərbaycan Respublika varzışkaron tərkib
Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə bərnamə tələbəon be koə vaxtonru
Ğəzvin bə Rəşt osınə ro plani icra kardeyu prezident Ruhani doə əmri həxədə ım osınə ro bə Ostoro osınə ro vəsl bəbe
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 18:25

Qobustani məçit dəbastışone

Qobustani məçit dəbastışone
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 14:27

Bə dini ələyh Boku siyasəton

Bə dini ələyh Boku siyasəton iyolə manqi 29-ə bərnamə