Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Boku çı Ğərəboği mınoğişə vəzyəti yavə bıeyku xəbə doydə
Azərbaycan Respublika de hamsuyə məmləkəton bə həmkariyə siyasəton buvəş heste
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 10:22

Az.R. deştə hamsuəon mutəadilə siyosəti dəvom

Az.R. deştə hamsuəon mutəadilə siyosəti dəvom
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2016 13:24

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2016 10:06

"Nardarani ko" məsələ dıroz bıey

"Nardarani ko" məsələ dıroz bıey
Zənqilanı işğal karde 23 nə sorqardımonədə Azərbaycan Respublika mediyaon tamışon jə.
Bazar, 30 Oktyabr 2016 12:44

Az.R. Zənqilan şəhri işğali ruj

Polis bə Nardarani hadisə şohidon təzyiğ nişon dodə
İroni səfiri de Ermənıstoni səfiri vindemonış ka
Nardarani ko məhkəmədə məcburi surətədə şoydəti kardey
Azərbaycan Respublika səhiyyə bərbad vəziyyət
Cümə, 28 Oktyabr 2016 19:11

Bə Nardaranı dindaron divon qəte dəvom

Bə Nardaranı dindaron divon qəte dəvom
Boku hukumət devləti budcə pur kardeyu bə ha ko dast ğandə
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2016 12:46

Az.R. dıvləti siyosıyə mıxolifon həbs kardey hıkm

Az.r. dıvləti siyosıyə mıxolifon həbs kardey hıkm
Azərbaycan Respublikaədə bə nurçion zid əməliyat
Boku hokumət ıştə repressiyə hərəkəton dəvom kardedə
Azr. xərəboği mınoğişə de sulhi roy həl kardey tərəfdore
Az.Respublikə iyən İroni ixtisodi mıştərəkə komissiyə iclos Ardəvilədə bərpo bəbe
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 14:09

Boku hokumət pensiya sinni ziyod karde fikikədey

Boku hokumət pensiya sinni ziyod karde fikikədey
İroni İslami şura iclosdə Təbriz şəhri nımoyəndə sıxanon