Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 10:04

Yəmənı milliyə nicat devləti təşkil doe milliyə nəticə.

Yəmənı milliyə nicat devləti təşkil doe milliyə nəticə.
Yəmənı inğilabi aliyə şura rəis ım məmləkətədə milliyə nicat devləti təşkil does milliyə nəticəş zınə.

Bə Əlaləm kanali ımrujnə xəbon əsosi yəmənı inğilabi aliyə şura rəis Muhəmməd Əli Əlhusi ım məmləkəti milliyə nicat devləti sayədə ixtisadi vəziyyəti çok beyu ommidvar mande və yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən millətış dəvət karde ta  ixtisadiyə canqi mıxtəlif baxşonku aqah bıbon.

Əlhusi həmçinin yəmənı milləti fədakarəti iyən yəmənı milliyə rəhbəriku tərəfdarəti kardeş bə təcavuzkaron məğlub be boisış zınə və təcavizkarə məmləkətonış bə yəmənı zid hərbiyə hucumon təşkil karde kənoədə bə ixtisadiyə canq həm məhkumış karde

yəmənı aliyə siyasiyə şura zinə Səna şəhrədə qıləy foğəladə iclosədə de ım şura rəis Saleh Əlsəmad çəy muavin Ğasım Əlbuzəh iyən  milliyə nicat devləti 1 minnə vəzir Əbduləziz Bin Həbtur təşkil be ta de ixtisadi hərbi iyən siyasiyə hucumon mubarizə bıkən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə