Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 30 Noyabr 2016 23:36

Bə yəmənı zid təşkil bə canqədə İŞİD və Əlğaidə Səudi Ərəbıstoni şərikonkuy.

Bə yəmənı zid təşkil bə canqədə İŞİD və Əlğaidə Səudi Ərəbıstoni şərikonkuy.
yəmənı nakonə prezident bə yəmən təcavuz kardeədə İŞİD və Əlğaidəş Ale Səud rejimi şərikış zınə.

Bə yəmənı zidə Əlaləm kanali ımrujnə xəbon əsosi yəmənı nakonə prezident Əli Əbdullah Saleh yəmənı mıstəğil be 49 nə sorqardımoni mınosibətiku elanış karde bə yəmənı zid de İŞİD və Əlğaidə həmkarəti Ale Səud rejimi hucumon nəticədə çı məmləkəti ozod və muğavimə mləkəti zid Ale səud rejimi hucumış çı məmləkəti milləti şoə jimon de ğəm və norohəti omjən be dəlilış zınə.

Saleh çandə həzo yəmənıjə hırdən iyən piyə odəmon ğtliam kardeş bə ım ım məmləkəti zid ale səud rejimi hucum kardeş zınə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə